CHAT archív: 2012/Duben/26


CHAT On-Line


07:38:52 ferdikk: Nikdo tu letim do prace :)

07:35:47 ferdikk: Koukam ze to tu moc nezije teda