CHAT archív: 2014/Červenec/09


CHAT On-Line


21:53:52 monty:

20:44:01 deda:

19:41:44 efendi: http://www.youtube.com/wa...er_embedded&v=JO0wsza-tYM

18:22:02 deda: