CHAT archív: 2014/Prosinec/10


CHAT On-Line


15:46:39 deda:

00:56:11 michalSDI: zdarec