Články


Vše o akumulátorech III

2007-12-06 Přečteno: 13 306x

Gelový akumulátor

Akumulátor gelový je uzavřený a není schopen odvádět vzniklý plyn při nabíjení po dosažení plného nabití.. Pokud se v nabíjení pokračuje, nafoukne se a zdeformují se desky, v krajním případě obal akumulátoru exploduje. Proto nabíječka určená pro gelové akumulátory, musí být opatřena obvodem, který si při nabíjení akumulátor měří, a když zjistí, že je nabit, přepne nabíjecí napětí z těch nabíjecích skoro 15 V na tzv.udržovací napětí 13,8 V, které akumulátor už dále nenabíjí, neboť je v podstatě stejné, jako napětí nabitého akumulátoru, ale pouze ho udržuje ve stavu plného nabití a nahrazuje ztráty vzniklé samovybíjením. Akumulátor se z elektrofyzikálního principu nabíjí pouze tehdy, je-li nabíjen vyšším napětím, než má sám. Co se týče údajů na nabíječce či v dokumntaci, tak údaj, že nabíječka má např.nabíjecí napětí 14,4 - 14,7 V nemá žádnou výpovědní hodnotu, zda se jedná o nabíječku pro akumulátory s tekutým elektrolytem nebo tzv.gelové. Je to pouze technický údaj, stejný, jako že je na napájecí napětí 220 V nebo jaké má nabíječka rozměry apod. Gelový akumulátor musí být tedy nabíjen nabíječkou, která je pro nabíjení gelových akumulátorů určena, tzn, že má elektronicky hlídané napětí 13,8 V, po jehož dosažení se automaticky přepne na udržovací dobíjení. Takovou nabíječkou lze bez problémů nabíjet i normální akumulátory s tekutým elektrolytem, dokonce s výhodou automatického přepnutí na tzv.udržovací nabíjení. Zásada je, že slabší dobíječkou silnější akumulátor lze dobít dobře, pouze to trvá déle. Pomalejší dobíjení slabší dobíječkou je pro jakýkoliv akumulátoru šetrné a rozhodně mu neuškodí. Pokud je dobíječka opravdu hodně slabá, tzn.kolem 1/50-1/100 kapacity akumulátoru, může být připojena trvale jako udržovací, protože nabíjecí proud je tak slabý, že v podstatě pouze nahrazuje úbytek proudu samovybíjením, a nemá dostatek síly, aby akumulátor zahřál. Tuto funkci má z podstaty každá nabíječka na gelové akumulátory, která se přepne po nabití na zmíněných 13,8 V. Každou malou dobíječkou na gelové akumulátory lze tedy dobíjet i normální autobaterie jako udržovací dobíječkou. Obráceně to nejde - silnou dobíječkou na autobaterie, které mívají kapacitu kolem 50 Ah a výše, se slabá motocyklová baterie (s kapacitou běžně kolem 10 Ah) zničí (s jedinou výjimkou uvedenou níže). Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze v automobilech ani motocyklech nahrazovat baterie s tekutým elektrolytem (lhostejno jestli údržbové či bezúdržbové) gelovou baterií. Pokud tak učiníte, gelovou baterii zničíte, neboť nabíjecí obvod, který není uzpůsoben pro nabíjení gelových akumulátorů, jí bude trvale nabíjet plným nabíjecím napětím kolem 15 V a zničí ji. Obráceně to možné je zcela bez problémů.

Upozornění: Nikdy neodpojujte akumulátor za běhu motoru, protože zcela spolehlivě okamžitě odpálíte elektronický usměrňovač nebo celý alternátor, jehož je součástí, a v horším případě i celou elektroniku, když se nekontrolovaně zvýší napětí v palubní síti až na cca 50 V. To vyjde na pár tisíc až desítek tisíc Kč (podle typu motocyklu či auta).

Důvody použití gelových akumulátorů pro motocykly

Ještě je třeba zodpovědět otázku, proč se vůbec používají gelové akumulátory, když s nimi jsou takové problémy a jsou skoro dvojnásobně dražší než obyčejné s tekutým elektrolytem. Existuje pár důvodů, ne zcela nepodstatných. Gelové akumulátory jsou při stejné kapacitě menší a lehčí, což je zejména pro motocykly důležitý parametr. Gelové akumulátory mají při stejné kapacitě vyšší startovací proud a proto mohou být použity akumulátory s menší kapacitou, které jsou tím pádem menší a lehčí, což je zejména pro motocykly důležitý parametr, a to už po druhé. Kapacita motocyklových akumulátorů je totiž dána především velikostí startovacího proudu, protože po nastartování už je celý motocykl zásobován z alternátoru. Gelové akumulátory se nemohou vylít a tak při položení motocyklu, což je rozhodně častější případ, než auta, se nevylije elektrolyt a nic nezničí. Gelové akumulátory jsou zcela uzavřené a neodpařují se, a tak nedochází k zrezivění schránky na motocyklu.

Nouzové nabíjení gelových akumulátorů

Gelový akumulátor s ohledem na velkou plochu efektivně umístěných elektrod snese mnohonásobně vyšší počáteční nabíjecí proud, takže lze v případě, že je třeba rychle gelový akumulátor dobít, použít i normální nabíječku autobaterií (řádově půl hodiny - podle jejího výkonu, kapacity gelového akumulátoru a stupně jeho vybití), ale MUSÍ SE HLÍDAT (jinak se nafoukne a může i explodovat)!!! Je to použitelné pro nouzový případ, že ten gelový akumulátor byl silně vybit, tzn.že sice svítí kontrolky, cvaká startér, ale nemá sílu nastartovat. V takovém případě ho lze na omezenou dobu zapnout na normální nabíječku autobaterií, ale musí se neustále hlídat, aby nebyl horký. A jak bude mít sílu nastartovat, tak nabíječku vypnout. Z toho vyplývá postup: nabíjet ho v motorce a jakmile začne být teplý, zkusit nastartovat. Zbytek se dobije jízdou. Pokud je "gelovka" vybita tak, že nerozsvítí ani kontrolky, event.necvakne startérem, je to většinou její konec - gelové akumulátory nesnáší tak silné vybití, zvláště, trvá-li delší dobu. Může však takovýto stav přežít, ale ne nadlouho - silně se mu sníží kapacita i životnost. Záleží zejména na době, jakou ve stavu hlubokého vybití byl. Pokud má motocykl nebo automobil dobře seřízené zapalování, nemusí se to zpočátku ani projevit, protože baterka není při startu zatížena na 100% kapacity. Projeví se to při delší odstávce bez dobíjení, hlavně, pokud je vystavena mrazu a delšímu startování. Vlivem kalů z rozpadlých desek se sníží vnitřní odpor článků akumulátoru a dojde k jejímu samovybíjení. Hluboké vybití gelové baterie snáší hůře než ty s tekutým elektrolytem, i když v zásadě pro každý akumulátor je hluboké vybití škodlivé, protože při něm postupně dochází k nevratným "degenerativním" změnám struktury desek.

Sulfatace

Sulfatace olověných akumulátorů je hlavní příčina jejich "stárnutí" a omezené délky "života". Vlivem opakovaných chemických reakcí a mechanického namáhání vibracemi dochází k postupnému opadávání chemikálií z desek a ty se u akumulátorů s tekutým elektrolytem usazují na dně nádoby pod deskami ve formě kalů. Po určité době se sníží kapacita akumulátoru proto, že na deskách je méně chemikalií, které jsou schopny akumulovat a vydávat el.energii, resp.desky jsou pokryty již neaktivními chemikáliemi, ale, co je horší, vrstva vodivých kalů se dostane až k spodnímu okraji desek, způsobí mezi nimi zkrat, a skrze takový zkratovaný článek se akumulátor vybije sám do sebe a "zemře". To jsou ty situace, kdy ráno přijdete k autu nebo k motorce, která den před tím bezvadně startovala, zastrčíte klíček a nestane se nic - ani světélko na vás nemrkne. Je to krásná a tichá smrt, jako když člověk zemře ve spánku. Takové baterce již není pomoci, i když paradoxně, ji lze nabít - druhý den to bude stejné. Někdy se stane, že při manipulaci se kal usadí a přestane článek zkratovat, a protože akumulátor byl zcela vybit pouze pár hodin, nestačily se desky zcela rozpadnout. Je to však pouze "labutí píseň" - netrapte ji, vždyť koně se také střílejí. Zásadně, se starými baterkami zacházejte opatrně, netřeste jimi a nenaklánějte je, pokud to není nezbytně nutné.

Desulfatace elektrická

Reklama tvrdí, že některé nabíječky (např.OptiMate III), dokáží akumulátor zregenerovat nebo desulfátovat. To je velmi, velmi nadnesené tvrzení. Asi jako že chrchlajícího kuřáka uzdraví 14tidenní pobyt v Tatrách. Optimate "zachrání" pouze to, co není zničeno (stejně jako ty Tatry "zachrání" pouze tu část plic kuřáka, která je ještě funkční). Ale jak jsem napsal výše: Hluboké vybití je škodlivé, protože při něm postupně dochází k nevratným "degenerativním" změnám struktury desek. A navíc, je otázkou smysl investovat do nabíječky cca trojnásobek ceny baterie pro toho, kdo má doma pouze jednu baterii v motorce. Funkce Optimate při použití na starší baterii je podobná procesu prvního nabíjení nové baterie, kterým se baterie tzv.formuje. Je pravda, že dobíjení nabíječkou typu Optimate III (pulsní s testem) je pro baterku to nejlepší, co jí lze poskytnout. Jednak si jí nabíječka "otestuje" a pak nabíjí v nejvhodnějším režimu, a jednak samo pulsní nabíjení je velmi šetrné a baterce škodí daleko méně než nabíjení kontinuálním stejnosměrným proudem. Na druhé straně, olověný akumulátor stárne jako my, ať pracujeme nebo ne. Ale rychlost stárnutí a délka života je individuální jak u člověka, tak u baterie. Dvě naprosto stejné baterie zapojené v jednom přístroji, tzn.v naprosto stejném režimu, se mohou v životnosti lišit klidně o polovinu. Dobíjení pomocí Optimate III je spíše prevence než rekonvalescence, a hezká, ale drahá snaha si baterku uchovat co nejdéle. Nevratně ztracenou kapacitu baterce však nevrátí ani David Coperfield. Nabíjení pomocí Optimate III lze přirovnat k jezení "zdravých jídle" (zeleniny, bez živočišných tuků, uzenin atd.) - zdravému nepomůže, nemocného nevyléčí, pouze to méně škodí. A ještě "lepší" je dobíječka typu Optimate s cca deseti až dvacetinásobnou kapacitou a kvalitnějším "softwarem", protože pulsní nabíjení velkým proudem skutečně může zregenerovat v olověném akumulátoru co ještě není zničeno, ale taková nabíječka stojí desítky tisíc Kč. A v souvislosti s nabíječkami řízenými procesorem, typu OptiMate bych chtěl ještě upozornit, že se vám někdy vůbec nemusí podařit některou starší "načatou" a nebo hluboce vybitou baterii nabýt. Chytrá nabíječka ji při testovacím programu ohodnotí jako vadnou, protože vnitřní odpor akumulátoru bude nižší, nebo napětí bude nižší, a nebo po zkušebním nabíjení bude napětí klesat rychleji, než má procesorová nabíječka v programu, a odmítne jí nabíjet. Někdy pomůže přiojit takovou umírající baterku na chvíli na normální nabíječku, tedy na tvrdý zdroj, a třeba za hodinu ji znovu připojit na OptiMate, která ji někdy "přijme" a pokusí se zregenerovat to, co ještě v baterce "žije".

Desulfatace chemická

A ještě pro úplnost jsou tu různé chemické přípravky na desulfataci a regeneraci olověných akumulátorů, tzv.desulfátory. Zapomeňte na ně! Jedině že chcete baterku zahodit dříve, než přestane fungovat sama, (když se vám zdá, že už nemá tu sílu), použijte desulfátor jako smrtící injekci při eutanázii! Podstata desulfátoru spočívá v tom, že rozpustí již nefunkční chemikálie na deskách, které snižují kapacitu akumulátoru. To je samozřejmě bohulibý záměr. Jenže druhotným efektem desulfátoru je, že rozpustí i kaly na dně akumulátoru, které jsou ze stejného materiálu. A protože podmínkou chemického desulfátoru je nalít ho do akumulátoru, místo elektrolytu, který si buď podle návodu máte schovat a přecedit kyselinu přes jemné umělohmotné sítko na kávu nebo tkaninu (např silonovou punčochu), nebo ho vylít "někam" a koupit si v drogerii nový, a pak s nalitým desulfátorem baterii protřepat, je to poslední rána z milosti, kterou baterii poskytnete. Většinou už při vylévání elektrolytu se část volných kalů dostane mezi desky, kde se "zasekne" a zkratuje je. A pokud ne, tak po rozpuštění desulfátorem a protřepání na to můžete vzít jed. Po vylití desulfátoru a nalití elektrolytu se vám už nikdy nepodaří akumulátor nabít, ale většinou odpálíte levnější nabíječky, které nemají dobrou ochanu přetížení, protože "pojedou do zkratu". Výsledkem takového pokusu jsou zničené šaty, obuv a všechno kolem od kyseliny, která při přelévání "ustříkla", popálené ruce (v lepším případě) a škody na životním prostředí, kam jste vylili starý elektrolyt a pak desulfátor. Když k tomu připočtete cenu za desulfátor, ztracený čas, zkrácený život baterie a nutnost jít koupit baterii novou, tak máte výsledek této dobře míněné akce.

Nabíjení starých akumulátorů

A poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit. Máte-li starou baterku, zejména v autě, a nemáte pulsní nabíječku, nedávejte jí nabíjet jmenovitým proudem, tj. již zmíněná 1/10 kapacity na nějakou "pořádnou nabíječku", která dává tvrdých 5 - 10 A. Pokud je totiž baterka už "načatá" a některý článek má, z důvodů výše uvedených, částečný vnitřní zkrat, začne se tento článek hřát, ale vy si toho pravděpodobně nevšimnete, protože obal baterky je chlazen elektrolytem ostatních článků, a tak se ten článek teplem zničí. Navíc, silná nabíječka bude do takového akumulátoru "prát" stále plný výkon, protože se vnitřní odpor akumulátoru nezvýší na takovou hodnotu, aby se snížil nabíjecí proud, a ani nabíječka pro gelové akumulátory s regulací nabíjecího napětí nepozná, že jsou ostatní články již plně nabité a nesníží nabíjecí napětí a tím ani nabíjecí proud, a baterku tak "odpravíte" hned, přesto, že by mohla ještě sloužit např.celé léto, kdy není tak zatěžována skutečně "studenými" starty. Paradoxně tak méně znamená více, a slabá nabíječka za šest stovek vám udělá daleko lepší službu než pořádná silná nabíječka. Tak asi tak.

Diskuze o článku Nové téma

Foto galerie


Články