Fórum - Téma


Zimní pneu? Povinné jen občas a


Fórum Technický koutek Zimní pneu? Povinné jen občas a
2008-09-18 20:32:13

Hurá! Konečně se hnuly ledy, chtělo by se jásat nad navrhovanou dopravní značkou "Zimní výbava".

I přes politickou neprůchodnost na parlamentní půdě se konečně do pravidel dostává pojem zimní pneumatika a povinnost jejího používání v zimních měsících.

Čtěte také: Jen přezout nestačí!

Jenže nejsou jasně stanoveny podmínky její instalace, a to může být velký problém. Mohlo by se totiž stát, že pojišťovna neproplatí škodu po nehodě z havarijní pojistky jenom proto, že ač bylo deset stupňů nad nulou a suchá vozovka, stála vedle ní značka "Zimní výbava".

Co je považováno za zimní výbavu?

Podle návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, který teď připomínkují další ministerstva, je značka "Zimní výbava" platná od 1. listopadu do 30. dubna a přikazuje řidičům další jízdu jen za použití zimních pneumatik.

U vozidel do 3,5 tuny musejí mít hloubku dezénu nejméně čtyři milimetry na všech kolech a u vozidel nad 3,5 tuny je nejnižší přípustná hloubka dokonce šest milimetrů a to na všech hnacích kolech. V případě zasněžené vozovky je možné zimní pneumatiky nahradit sněhovými řetězy.

Zároveň ale pod zmíněnou značkou může být dodatková tabulka s uvedením požadované hloubky dezénu či odlišnou dobou platnosti. "Je to kompromisní řešení problému, který se táhne už dlouhou dobu," říká Karel Hanzelka z Ministerstva dopravy," řidiči jsou ale už velmi odpovědní, na rozdíl od doby před deseti, dvaceti lety, většina z těch, co jezdí pravidelně, přezouvají na zimní pneumatiky, takže je to nepřekvapí."

Ale mohlo by. Navrhovaná vyhláška totiž striktně neurčuje podmínky, za kterých je možné značku "Zimní výbava" instalovat.

V Německu a Rakousku je to jinak

Pokud vyhláška projde (a nic tomu zřejmě nebrání), pak se Česká republika stane další zemí, která upravuje používání zimních pneumatik podobně jako třeba Německo (od 1. 11. 2006) a Rakousko (od 1. 1. 2008).

Jenže oba německy mluvící státy podmiňují nasazení zimních pneumatik počasím a nikoli značkou. Jasně se říká, že jsou nutné při jízdě na zasněžené nebo zledovatělé vozovce anebo na vozovce, kde je rozbředlý sníh a není třeba hledat značku, která je jediná svého druhu, takže cizinci asi hned nepochopí, co znamená.

Jenže to je právě důsledek toho kompromisu. My jdeme na povinné zimní pneumatiky přes vyhlášku o značkách, zatímco v těchto zemích jde o zákonnou úpravu pravidel.

Rozhodují správci komunikací

Kde a kdy bude tato dočasná značka umístěna, rozhodnou jednotliví správci komunikací. Je velmi pravděpodobné, že si s tím nebudou příliš komplikovat život a prvního listopadu ji dají k silnici, aby ji 30. dubna zase vytáhli, bez ohledu na to, jestli sněží anebo ne.

Jedinou výhodou je, že dálnice, rychlostní silnice a silnice prvních tříd spravuje stát, takže tady bude politika jednotná. "Budeme to konzultovat s kraji, ale na dálnicích se kloníme k variantě proměnlivého dopravního značení, protože například na D1 vyroste letos dalších 14 informačních tabulí s možností proměnlivého značení," přibližuje státní záměr Hanzelka.

Jenže co pojišťovny?

Jasný je i postih za nerespektování značky "Zimní výbava". Kdo vjede na takto označenou silnici na letních pneumatikách, může dostat pokutu až dva tisíce korun a jeden trestný bod. Ale nejen to. Nemusíme dostat nic od pojišťovny. "Zatím ještě nevíme, co nám přesně umožní legislativa, ale je velmi pravděpodobné, že se budeme snažit zapracovat povinnost zimních pneumatik v závislosti na značce do povinného ručení a havarijní pojistky," upozorňuje Václav Bálek z České pojišťovny.

V sousedních státech je to běžné, jenže tam jsou zimní pneu závislé na počasí. Trochu začarovaný kruh. Zvláště, když není jasně dáno, jak mají policisté při zpracovávání nehod označovat pneumatiky, občas se nedá ani poznat, že auto nějaké mělo.

A co další problém? Hranice škody nižší než 50 000 korun, kdy není nutné při nehodě volat policisty? Pokud vidím, že to druhé auto nemá zimní pneumatiky, ač by je podle značky mít mělo, tak proč se mám s jeho řidičem domlouvat, když by třeba mohl nést větší vinu na nehodě?

Vyhláška by teoreticky měla začít platit už 1. března, ale jak říká Karel Hanzelka: Je tedy ještě relativně dost času na odstranění všech otazníků. Ale i kdyby se tak nestalo, pak je určitě lepší aspoň něco než-li nic.

2008-09-18 20:46:43

VYHLÁŠKA

ze dne ...............................,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 62 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 v části za středníkem se za slovo „omezení“ vkládají slova „nebo příkaz“ a za slovo „vyjádřené“ se vkládají slova „svislou dopravní značkou „Sněhové řetězy“ (č. C 5a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b), svislou dopravní značkou „Zimní výbava“ (č. C 15a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b)“.

2. V § 10 odst. 1 písm. y) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se za něj písmena z) a aa), která včetně poznámek pod čarou č. 8 a č. 9 a č. 10 zní:

“z) „Zimní výbava“ (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N8) v období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik9), a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech; použití zimních pneumatik může být za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem10) nahrazeno použitím sněhových řetězů; pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením požadované hloubky dezénu či odlišnou úpravou doby platnosti,

aa) „Zimní výbava – konec“ (č. C 15 b), která ukončuje platnost značky č. C 15a.“


8) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9) vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.“.

3. V příloze č. 3 bodu 4 se za dopravní značku č. C 14b doplňují vyobrazení a názvy značek „C 15a Zimní výbava“ a „C 15b Zimní výbava – konec“.

C 15a Zimní výbava

C 15b Zimní výbava – konec

Čl.II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Ministr:

Ing. Aleš Řebíček v. r.

Od 1. listopadu do 15 dubna musí řidiči motorových vozidel nebo souprav o celkové hmotnosti do 3,5t při jízdě na zasněžené nebo zledovatělé vozovce a nebo na vozovce, na níž je rozbředlý sníh, použít zimní pneumatiky na všech 4 kolech, nebo na hnané nápravě sněhové řetězy. Sněhové řetězy jsou však povoleny pouze na souvislé vrstvě sněhu nebo ledu, aby nemohlo dojít k poškození povrchu vozovky. Na rozbředlém sněhu proto není povolena jízda se řetězy ani s letními pneumatikami. V takovém případě se mohou použít pouze zimní pneumatiky. Běžné přestupky budou pokutovány 35 Euro. Pokud bude takové auto překážkou v provozu nebo způsobí ostatním problémy na silnici, může pokuta dosáhnout dokonce až 5000 Euro. Zákon vstupuje v platnost od 1.1.2008. Více informací k Rakousku naleznete v sekci Turistické informace na stránkách ÚAMK.

2008-09-19 12:43:31

2008-10-12 14:13:08

No ja nevim ale myslimze rubrika CLANKY tady neni jen tak pro nic za nic

2008-10-12 14:17:04

Jinak co k tomu dodat, jsme prece v CR ne?


Odpovědět